Budget

Alles wat je moet weten over de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

© Pixabay.com

Als een medewerker langdurig ziek is krijgt deze na exact 104 weken arbeidsongeschiktheid te maken met de ‘Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’, simpelweg de WIA genoemd. Deze wet regelt namelijk het inkomen van de werknemer na de wettelijke loondoorbetalingstermijn. Wil je weten welke mogelijkheden de WIA biedt en hoe de aanvraag ervan in z’n werk gaat? Het wordt in dit artikel uitgelegd!

© Pixabay.com

De mogelijkheden van de WIA

Binnen de WIA gelden twee soorten uitkeringen. UWV voert een ‘WIA-beoordeling’ uit om te bepalen of de werknemer daadwerkelijk in aanmerking komt voor één van de twee uitkeringen.

  • Een werknemer krijgt WGA bij een ziekteduur van 2 jaar of langer, als deze meer dan 35% arbeidsongeschikt is en naar verwachting in de toekomst al dan niet gedeeltelijk weer kan werken.
  • Een medewerker krijgt IVA als deze niet of nauwelijks meer kan werken en de kans is op herstel gering al dan niet nihil is.
  • Het aanvragen van een WIA-uitkering

De medewerker dient zelf de WIA-uitkering aan te vragen. In week 88 van de ziekteperiode ontvangen zowel de werknemer als de werkgever van UWV een verzoek voor de WIA-aanvraag. De werknemer dient uiterlijk in week 93 van de ziekteperiode de WIA-aanvraag bij UWV in te dienen.

© Pixabay.com

Voor het aanvragen van een WIA-uitkering zijn enkele documenten van het re-integratieverslag nodig.

  • Probleemanalyse van de situatie van de werknemer
  • Plan van aanpak om de verzuimsituatie zo soepel mogelijk te laten verlopen
  • Eerstejaarsevaluatie over het eerste ziektejaar
  • Oordeel bedrijfsarts over de huidige en toekomstige situatie van de werknemer
  • Eindevaluatie over de gehele ziekteperiode
  • De rol van de werkgever bij de WIA-aanvraag

De werkgever kan de werknemer actief ondersteunen bij de WIA-aanvraag door de juiste documenten aan de werknemer of UWV te verstrekken. Tevens speelt de werkgever een rol in de beoordeling van de WIA-aanvraag, aangezien deze wordt gedaan aan de hand van het re-integratieproces. Uiteindelijk zal de WIA-aanvraag zowel de werkgever als werknemer duidelijkheid over de toekomst bieden.

Geef een reactie