Budget

Het A-Z van een transitievergoeding

Het A-Z van een transitievergoeding

© Pixabay.com

Kondigde je werkgever recent je ontslag aan? Iedere werknemer geniet het recht op een financiële compensatie. Deze tegemoetkoming stelt je in de mogelijkheid een vlotte transitie naar een nieuwe werkplek te bemachtigen. Hoe je het bedrag benut, staat uiteraard volledig vrij. In vele gevallen wordt een aanscherpende opleiding sterk aangemoedigd. In welke mate je werkgever onderworpen wordt aan deze usance, is nauw afhankelijk van enkele bepalende criteria. Onderstaand ontdek je alles wat je moet weten omtrent deze formaliteiten…

Welke voorwaarden zijn verbonden aan het recht op compensatie?

Zoals hierboven reeds duidelijk werd, worden er verscheidene zaken in acht genomen bij het bepalen van je recht; of het gebrek eraan. Er wordt gekeken naar de hoek van initiatief, contractuele voorwaarden en meer…

In welke gevallen geniet je het recht?

 • Neem je zelf je ontslag? Stelde je werkgever je ervan op de hoogte? Het is een belangrijke afweging om te maken – bij eigen actie verlies je het recht op een transitievergoeding. Het is uitsluitend wanneer je werkgever vragende partij is, dat je dit recht geniet.
 • Werd je aangenomen als tijdelijke of vaste werknemer? Het speelt zeker mee, maar in essentie maakt het voor deze omstandigheden geen verschil.
 • Wanneer je een ernstige nalatigheid of ongepaste gedragingen van je werkgever kunt aantonen, verkrijg je het recht ook bij eigen ontslag.

Wanneer verlies je het recht?

 • Gaat je werkgever over tot ontslag wegens jouw nalatigheid? Gebeurt dit stante pede; op staande voet? Hierbij verlies je het recht op tegemoetkoming.
 • Ben je (nog) geen 18 jaar? Werk je in een stelsel dat niet meer dan 12 wekelijkse werkuren bedraagt?
 • Bereikte je AOW-leeftijd? Gaat het om een andere, pensioengerechtigde leeftijd?
 • Werd je ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen? Een collectieve arbeidsovereenkomst vangt dit mogelijks op.
 • Bood je werkgever je een contract van gelijke waarde aan, vóór het einde van je huidige contract? Opteerde hij voor een verlenging?
Uitleg over transitievergoeding
© Pixabay.com

Hoe bereken je een transitievergoeding?

 • Hoeveel je compensatie juist kan en zal bedragen, wordt bepaald op grond van
  twee doorslaggevende elementen – de hoogte van je maandelijks salaris, alsook het kwantitatieve aspect aan je tewerkstelling. Je recht start in principe vanaf dag één.
 • Er wordt uitgegaan van een maximale vergoeding van €83.000. Lag je annuele salaris hoger? Hierbij reken je op een maximaal bedrag van één bruto jaarsalaris.
 • Teneinde de transitievergoeding te berekenen, gaat men uit van de volgende visie: je krijgt één derde van je maandsalaris per volledig jaar in dienst en dit vanaf je allereerste werkdag. Hoe dit principe specifiek berekend wordt, ontdek je hieronder…
 • Men kijkt naar het resterende gedeelte van de arbeidsovereenkomst. Dit gegeven wordt berekend op basis van volgende formule:
 • (bruto salaris ontvangen doorheen resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12)
 • Ook wanneer je tewerkstelling minder dan één jaar bedroeg, valt men terug op deze berekening.

Geef een reactie