Ontwikkeling

Vermijd ellende op het eerste spoor

Vermijd ellende op het eerste spoor

© Pixabay.com

Drie tips voor een soepele re-integratie

Langdurig arbeidsverzuim kan van grote invloed zijn op arbeidsrelaties en de reintegratie van werknemers. Het kan leiden tot wantrouwen en aannames bij de betrokkenen. Zo kan bij je werknemer het vermoeden rijzen dat je als werkgever geen interesse toont in zijn herstel. Bij jou als werkgever kunnen daarentegen twijfels ontstaan over de werkelijke reden van afwezigheid van de werknemer. Op die manier wordt het moeilijk voor werknemer en werkgever een goede uitkomst te vinden in het eerste spoor. Om te voorkomen dat er geen enkele goede oplossing kan worden gevonden binnen het eerste spoor, volgen hieronder drie tips…

1. Geef geen valse hoop

Is de oude functie voor de werknemer die zijn re-integratietraject is begonnen nog te hoog gegrepen? Dan kan het creëren van een tijdelijke functie een goede oplossing zijn voor werkgever en werknemer. De nadruk ligt daarbij op het tijdelijke karakter van de functie. Verricht de werknemer immers meer dan drie maanden de gecreëerde arbeid, dan kan dat de valse hoop geven dat je de functie als werkgever ook duurzaam kunt aanbieden, zo leert de ervaring. Deze valse hoop zal leiden tot een teleurgestelde medewerker. Bovendien is het UWV hier ook niet van gediend. Naast het lopen van het risico op een loonsanctie verspil je daarmee ook tijd die je medewerker nuttig had kunnen besteden om duurzaam werk te vinden binnen het 2e spoor. Duidelijkheid van de werkgever over het doel en de duur van de tijdelijke functie is dus van groot belang.

2. Leg uit en communiceer

Duidelijke communicatie en helder overleg. Het lijkt vaak eenvoudiger dan het is. Geregeld kom je er door alle hectiek op de werkvloer niet aan toe contact te onderhouden met een medewerker die ziek thuis zit. Ook kan je ervan uitgaan dat je er verstandig aan doet de werknemer niet tot last te zijn. ‘Hij heeft het immers al druk genoeg met zijn herstel en de behandeling’, zo kan je denken. Pas op, want hoe goed dit ‘niet bemoeien’ kan zijn bedoeld, je werknemer kan dit ook als iets negatiefs opvatten. ‘Ze zijn niet met mij bezig of ‘ze vinden mij niet belangrijk genoeg’, zo kan de werknemer denken. Dit heeft tot gevolg dat het voor de werknemer weer een stapje moeilijker wordt om de re-integratiewerkzaamheden op te pakken. Door helder te communiceren met de zieke werknemer en duidelijk afspraken te maken over wanneer jullie elkaar spreken voorkom je dit probleem. 

Vermijd ellende op het eerste spoo
© Pixabay.com

In het verlengde daarvan is het belangrijk om te bespreken waarom je het belangrijk vindt om afspraken te maken. De meeste werknemers zijn niet bekend met de Wet verbetering poortwachters. ZIj weten dan ook niet goed welke rechten en plichten zij in het kader van de re-integratie hebben. Een heldere uitleg kan het gevoel van niet gehoord worden bij de werknemers wegnemen.

3. Let op de wettelijke termijnen

Heb je het vermoeden dat je werknemer zoekende is en dat hij er niet zeker van is of het werk en de werkomgeving nog wel bij hem passen? Dan kan het goed werken om met je werknemer mee te denken. Je bent niet verplicht de wettelijke termijn van een jaar af te wachten voordat je met loopbaanoriëntatie kan beginnen. Ook al ligt de drempel om het gesprek aan te gaan misschien hoog, de behoefte is er soms al wel. Frustraties kunnen worden voorkomen door open over de toekomstmogelijkheden te spreken. De werknemer voelt zich dan serieus genomen en gehoord door zijn werkgever. Zo’n gesprek kan ertoe leiden dat al vroeg kan worden doorgeschakeld naar spoor 2, omdat zowel werknemer als werkgever zien dat daar de mogelijkheden liggen. Vragen? Outplacement bureau RondomWerk staat altijd paraat om je vragen te beantwoorden.

Geef een reactie