Ontwikkeling

Gemakkelijk een BV oprichten of opheffen

Gemakkelijk een BV oprichten of opheffen

© Pixabay.com

Een BV oprichten. Dat klinkt gemakkelijk maar er komt toch meer bij kijken dan je van tevoren denkt. Er moeten een aantal zaken worden geregeld voordat het zover is. Ook als je al een BV hebt en je wilt deze graag opheffen, moet je aan bepaalde vereisten voldoen. Lees verder voor meer informatie over het oprichten dan wel het opheffen van een BV.

Wat moet je regelen bij het oprichten van een BV?
Een belangrijke reden om te kiezen voor de oprichting van een BV is de aansprakelijkheid. Als bestuurder van een BV ben je niet hoofdelijk aansprakelijk. Wat moet je regelen bij de oprichting van een BV?

Oprichtingsakte en statuten
Op de eerste plaats moet je naar de notaris voor de akte van oprichting, een wettelijk document. In deze akte zijn ook de staturen opgenomen. Bepaalde zaken moeten daarin worden vermeld, zoals naam en vestigingsplaats van de BV, soorten aandelen, besluitvorming en benoeming en ontslag van bestuurders.

Startkapitaal en aandelenkapitaal
Om de BV laagdrempelig te houden, is het verplichte startkapitaal slechts € 0,01. Het startkapitaal mag uit geld bestaan maar ook uit bezittingen, zoals een pand. Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van de aandeelhouders. Het kan ook zijn dat je als enige aandeelhouder alle aandelen bezit.

Kamer van Koophandel
Je moet ervoor zorgen dat je de BV inschrijft in de Kamer van Koophandel. Zolang je dat nog niet hebt geregeld, blijf je persoonlijk aansprakelijk. Jaarlijks ben je verplicht om de jaarstukken op te stellen en in te dienen bij de Kamer van Koophandel.

Wil je een BV oprichten die voldoet aan alle vereisten, neem dan contact op met Firm24.

Gemakkelijk een BV oprichten of opheffe
© Pixabay.com

Waar moet je aan denken bij het opheffen van een BV?
Heeft je BV geen bezittingen en schulden meer? En heeft de BV alleen nog maar een bankrekening? Dan kan het zijn dat je een lege bv hebt. Je maakt voor de BV wel nog steeds kosten. Bijvoorbeeld voor de accountant voor het opmaken en publiceren van de jaarrekening. Je kunt dan beter je BV verkopen of opheffen.

De BV verkopen
Voordat je de aandelen van de BV kunt verkopen, moeten een aantal zaken op orde zijn. Denk daarbij aan: een correcte jaarrekening, liefst met een controleverklaring. Ook moet je ervoor zorgen dat de koper niet achteraf met schulden te maken krijgt. De BV moet dus echt leeg zijn en geen negatieve waarden hebben. Voor de aandelenoverdracht zelf, moet je een notaris inschakelen. Deze zorgt voor de wijziging in het handelsregister en werkt het register van aandeelhouders bij. Houdt er rekening mee dat een lege BV verkopen weinig opbrengt. Je kunt dan misschien beter kiezen voor opheffing.

BV opheffen
Als het niet mogelijk is de BV te verkopen, kun je de BV (laten) opheffen. Voordat je de BV kunt opheffen, moet er eerst een ontbinding van de BV plaatsvinden. Hiervoor is een besluit nodig van de aandeelhouders. Als de BV ontbonden is, is deze ook opgeheven als er op het moment van ontbinding geen vermogen meer is. Is dat wel het geval? Dan moeten eerst alle schulden en baten worden vereffend. Voor de ontbinding en opheffing zelf, hoef je niet naar de notaris.

Wil je de BV opheffen en zoek je daarbij advies en ondersteuning? Neem dan contact op met Firm24.

Geef een reactie