Leven

3 tips om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren

3 tips om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren

© Pexels.com

Jij bent uiteindelijk eindverantwoordelijk als het gaat om de veiligheid op de werkvloer. Als werkgever heb jij de belangrijke taak om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te verhogen. Daarnaast moet de werkplek met de juiste middelen zijn uitgerust om de veiligheid te verbeteren. Alles zodat de medewerkers veilig te werk kunnen gaan. Maar hoe zorg je ervoor dat deze middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt en dat de medewerkers zich aan de gemaakte afspraken zullen houden? Menselijke fouten of gemak liggen al snel op de loer. In dit artikel geven we drie tips die helpen om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en om verdere stappen te ondernemen om van de werkomgeving een veilige plek te maken. 

© Pexels.com

Blijf kritisch 

Bedrijfscertificeringen zijn noodzakelijk om aan te tonen dat jouw onderneming aan de gestelde eisen voldoet. Bijvoorbeeld met betrekking tot de voedselveiligheid, maar ook als het gaat om het volgen van de arboregels of de milieuwetgeving. Helaas wordt er vaak heel hard gewerkt om alles op orde te maken voordat de certificering plaatsvindt, maar wordt vergeten om ook na die tijd aan de veiligheid te werken. Wees je ervan bewust dat het belangrijk is om kritisch te blijven. Ook ná de certificering. 

Kies daarom bij voorkeur voor een bedrijf dat na de certificering ook met een objectieve blik naar jouw bedrijf wil blijven kijken. Een onafhankelijk adviesbureau ziet veel meer dan jij en kan waardevol advies geven om de veiligheid binnen het bedrijf verder te verhogen. 

Weerhoud de prijs je ervan om een extern bureau in te schakelen? Besef dan goed dat financiële reden eigenlijk niet van toepassing moeten zijn. De financiële gevolgen voor jouw bedrijf zijn veel groter als er daadwerkelijk een ongeval gebeurt door een onveilige situatie die voorkomen had kunnen worden. Om nog maar te zwijgen over de reputatie van de onderneming. 

Wees je bewust van jouw eigen rol 

Als leidinggevende ben je niet alleen eindverantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer, maar beschik je ook over een voorbeeldfunctie. In de praktijk zien we echter regelmatig dat juist de leidinggevenden binnen een bedrijf niet altijd volgens de gestelde regels werken. Ze leggen wel regels op aan hun medewerkers, maar lijken het gevoel te hebben dat dit voor henzelf niet van toepassing is. Als leidinggevende moet je je echter bewust zijn van je rol. Het feit dat collega’s jouw gedrag op zullen volgen. Als jij niet het goede voorbeeld geeft, dan kun je ook niet verwachten dat collega’s zich aan de regels zullen houden. 

© Pexels.com

Ga het gesprek aan met de medewerkers

Het is belangrijk om in dialoog te treden met de medewerkers. Het is onmogelijk om het veiligheidsbewustzijn te verhogen als je niet weet wat de beweegredenen van de medewerkers zijn. Wat er in hen omgaat als ze een situatie onveilig benaderen of het niet zo nauw nemen met de regels. Dan zijn er misschien ook nog collega’s die zelf goede ideeën hebben over het verbeteren van de veiligheid. Goed om ook met hen in gesprek te treden. Dat levert waardevolle informatie op. Informatie waarmee je vervolgens weer aan de slag kunt.

Geef een reactie