Ontwikkeling

Beroepen met toekomst

Beroepen met toekomst

© Pixabay.com

Als je loopbaanplannen overweegt, focus je dan niet alleen op het soort werk dat nu goed bij je past. Kijk ook eens naar de jobs die in de toekomst bepalend zijn. Veel jobs zijn technisch van aard. Niet alle banen die momenteel groeien vereisen echter een all-round technische specialist. Sommige beroepen houden in dat je alleen software en hardware controleert die relevant zijn voor je taken. In deze blog “Dit zijn beroepen met toekomst” worden enkele jobs opgesomd die op middellange termijn aan belang gaan winnen. Lees hier meer informatie over.

Ontwikkelaar van mobiele applicaties

Mobiele ontwikkeling blijft de aandacht trekken in verschillende bedrijfstakken. En naarmate meer bedrijven vertrouwen op de mobiele technologie om klanten te werven, zal de vraag naar mobiele ontwikkelaars een hoge vlucht nemen. Deze professionals zitten aan het stuur als het gaat om het ontwerpen en aanbevelen van verbeteringen op je smartphone en tablet.

Manager marketinganalyse

Er is enorm veel vraag naar analyse managers van marketing. Dit zijn specialisten die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van data gestuurde inzichten aan verschillende belanghebbenden en maken gebruik van informatie uit marketingautomatisering en klantrelatiebeheer software. Sterk analytisch vermogen en vaardigheden om samen te werken zijn belangrijk omdat managers van marketinganalyses vaak samenwerken met verschillende afdelingen zoals IT, verkoop en marketing om processen te verbeteren en zakelijke doelen te bereiken.

Bedrijfsanalist

Bedrijfsanalisten overbruggen de kloof tussen IT en business. Ze bepalen de behoeften van de bedrijfsplannen, implementeren en verbeteren bedrijfsinformatiesystemen op meerdere afdelingen, zodat zakelijke gegevens op een correcte manier worden ingevuld. Vakkundige mensen met ervaring in financiële analyse en projectmanagement zijn sterke kandidaten. Er is veel vraag naar deze banen.

Beroep
© Pexels.com

Business intelligence analyst

Bedrijven hebben het gebruik van big data analyse omarmd, waardoor hun activiteiten in rapportage zijn toegenomen. Als gevolg hiervan is de vraag naar business intelligence analysten enorm gegroeid. Deze taak houdt in dat onbewerkte gegevens worden omgezet in bruikbare inzichten en rapportage oplossingen worden ontwikkeld die in de hele organisatie werken. Mensen die in deze functie slagen beschikken over probleemoplossende vaardigheden. Een opleiding in financiën, bedrijven of informatiesystemen is meestal vereist. Resultaten doorgeven en aanbevelingen doen aan het management vereist communicatievaardigheden op hoog niveau.

De toenemende vraag naar freelancers

In de toekomst zal de vraag naar freelancers toenemen. De populariteit heeft nog niet het hoogtepunt bereikt. Heel veel mensen gaan inderdaad via online cursussen een andere carrièrewending voor ogen stellen. Leerkrachten op freelance basis kunnen hier handig op inpikken. Indien je over didactische kwaliteiten beschikt, interessant cursusmateriaal kan aanbieden en over voldoende marketingtools beschikt, kan zelfs een soort online hogeschool of universiteit opstarten via een website met inschrijvingsgeld.

Een job in de landbouwsector

De laatste jaren werd de landbouwsector stiefmoederlijk behandeld en bekeken, maar verwacht wordt dat agricultuur een serieuze metamorfose zal ondergaan. Meer mensen beginnen immers duurzamer te leven – vooral stadsbewoners – en het begrip ecologie is in deze tijd geen hol woord meer. Stedelijke landbouw met moestuinen op een dak van een appartement is al lang niet meer een ver van mijn bed show. Of groenten en fruit kweken. Het klinkt misschien bizar, maar landbouwers die in de stad wonen zouden wel eens een nieuw straatbeeld in de nabije toekomst kunnen vormen.

  1. Marco

    Begrafenisondernemer

Geef een reactie