Ontwikkeling

Werknemers met diverse achtergronden zijn de beste werknemers

Werknemers met diverse achtergronden zijn de beste werknemers

© Pixabay.com

De top van de zakenwereld bestaat hoofdzakelijk uit mannen. Witte, oude mannen met oud geld zijn het meest succesvol in de kapitalistische, competitieve wereld waar we in leven. Uiteraard wil elk bedrijf met wereldwijde aspiraties de beste CEO aan het stuur hebben staan en de beste werknemers aannemen. Het is puur toevallig dat alle beste werknemers oude mannen met een witte huidskleur zijn, toch? Natuurlijk niet, maar het is wel een symptoom van een probleem binnen de acquisitiestrategieën die vele bedrijven blijven voeren. Dit artikel gaat in op waarom bij de werving van nieuw personeel diversiteit erg belangrijk is, vanuit zowel een sociaaleconomisch als een zakentechnisch oogpunt.

Voor een bedrijf dat de beste resultaten wilt behalen ligt het voor de hand om personeel aan te trekken volgens dit simpele en erg gangbare principe: Neem gewoon de beste mensen aan en negeer de rest. Klinkt logisch, maar helaas is de realiteit complexer dan dat en leidt deze strategie niet tot de beste resultaten.

We leven in een wereld vol diversiteit waar tal van bevolkingsgroepen onderdrukt worden en waar vrouwen, religieuze minderheden en mensen met een niet-witte huidskleur of homoseksuele geaardheid minder economische kansen krijgen. Zelfs in een rijk en vooruitstrevend land als Nederland spelen deze factoren een grote rol. Dit fenomeen bestaat natuurlijk niet omdat deze mensen minder vaardig, intelligent of ijverig zijn, maar doordat onze maatstaven voor bekwaamheid en geschiktheid voor een baan gebaseerd zijn op verouderde elitaire principes.

Met een scheef meetinstrument zal je nooit een recht huis kunnen bouwen. Zo is het ook met het samenstellen van het beste team van werknemers. Als je oude maatstaven blijft gebruiken om de beste werknemers te vinden zal het resultaat in het beste geval suboptimaal zijn. Met dezelfde minimumeisen en criteria blijf je ook hetzelfde type personeel aantrekken, met dezelfde sterke punten, maar ook dezelfde problemen die jouw bedrijf en industrie plagen. In feite kies je zo voor stagnatie, terwijl je ook voor innovatie kan kiezen.

Diversiteit
© Pexels.com

Door puur te focussen op bekwaamheid, wat er op papier uitziet als een specifieke relevante opleiding en werkervaring in de industrie, zullen veel hoogopgeleide talenten de moeite niet eens nemen te solliciteren. Door actief mensen met diverse achtergronden te benaderen of vacatures open en breed te houden voorkom je dat je de beste mensen buitensluit en heb je uiteindelijk een veel betere kandidatengroep om het beste personeel uit te selecteren.

Bovendien komt diversiteit je team als een geheel ten goede. Werknemers van verschillende achtergronden brengen allerlei nieuwe ideeën, onverwachte vaardigheden en originele invalshoeken met zich mee. Een team met veel diversiteit heeft hierdoor een stuk bredere gecombineerde kennis ter beschikking en kan zich beter aanpassen aan nieuwe uitdagingen. De beste persoon om aan te nemen is dus niet per se degene die het beste in het plaatje van de functiebeschrijving past, maar juist die persoon die het meeste toevoegt aan je team en bedrijf als een geheel.

Bedrijven die het belang van diversiteit niet inzien, of waarbij om andere redenen de gender-, etnische, seksuele en religieuze diversiteit te kort schiet, komen vaak in heet water terecht door hun enkelvoudige blik op de wereld. H&M veroorzaakte zo bijvoorbeeld een hoop controverse door hun sweater met het opschrift “Coolest Monkey in the Jungle” te adverteren met een jong, zwart model. Apple sloeg de plank ook flink mis door ongesteldheid niet als een van de standaard functies in hun nieuwe gezondheidsmeters toe te voegen en zo de ruimte aan concurrenten te laten om deze zakelijke buitenkans wel te grijpen.

Dit lijken misschien kleine vergissingen, maar ze hebben echte gevolgen voor de omzet van deze bedrijven, terwijl ze zo makkelijk te voorkomen zijn met meer diversiteit binnen het bedrijf. Door diversiteit in de werkplek een prioriteit te maken trek je dus niet alleen de beste kandidaten aan, maar stel je ook de meest veelzijdige en veerkrachtige teams samen. Je bedrijf kan hier alleen maar van profiteren.

Geef een reactie