Actua

Wat moeten we verstaan onder groene energie?

Wat moeten we verstaan onder groene energie

© Pexels.com

Het klimaatprobleem is het grootste thema van deze tijd. Er moeten dan ook veel veranderingen in de wereld komen om dit tegen te gaan. Verduurzaming wordt gestimuleerd en tegenwoordig kun je daar zelfs subsidie voor krijgen. Groene energie wordt ook aangeraden. Niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook omdat het ervoor zorgt dat je minder maandelijkse kosten hebt. Maar wat is groene energie precies? Lees in dit artikel de belangrijkste aspecten van groene energie. Vervolgens kun je nagaan of je ook voor groene energie gaat, maar misschien heb je ook al groene energie. Die optie is er natuurlijk ook nog.

Elektriciteit uit duurzame energiebronnen

Met groene energie wordt bedoeld dat de elektriciteit uit duurzame energiebronnen wordt gehaald. Het tegenovergestelde van groene stroom is dus grijze stroom. De term grijze stroom wordt gebruikt om aan te geven dat de elektriciteit uit fossiele brandstoffen wordt gehaald. Met het oog op het klimaat wordt grijze stroom tegenwoordig als iets negatiefs gezien. Het is namelijk slecht voor het klimaat en zorgt ook voor vervuiling en dergelijke. Omwille van die reden stappen veel mensen ook over naar groene energie. Je hebt ongetwijfeld wel eens van windmolens gehoord. Dit is een wijze om groene stroom op te wekken en wordt dan ook veel gebruikt. Er is echter ook veel kritiek op windmolens. Volgens velen is dit niet effectief en bovendien zorgt het ervoor dat het landschap er een stuk minder mooi uit begint te zien. Er zijn echter alternatieven voor groene stroom.

Aardewarmte

Een manier om groene stroom op te wekken, is door het uit de aardwarmte te halen. Deze methode wordt echter niet toegepast in landen als Nederland. De reden hiervoor is dat er in lage landen te weinig aardwarmte vrij komt om het rendabel te maken. Maar in andere landen wordt dit wel gebruikt.

Groene energie
© Pixabay.com

Biomassa

Een andere methode om groene stroom op te wekken is door de biomassa. Wanneer plantaardig materiaal direct wordt verbrand, kan er elektriciteit worden opgewekt. Deze methode komt vaker voor dan aardwarmte. De reden hiervoor is dat het niet afhankelijk is van het landschap, maar dat het in principe overal kan worden gebruikt. In veel landen wordt er dus gebruikgemaakt van biomassa om groene energie op te wekken.

Steeds meer mensen stappen over op groene energie

Vroeger was grijze energie de norm en dacht men nog niet aan groene energie. Het wordt weliswaar al aangeboden sinds 2001, maar toentertijd was het nog niet zo populair. Dit had in principe twee belangrijke redenen. Allereerst stond toentertijd het klimaatvraagstuk nog niet zo in de aandacht. Daarom hielden mensen er niet zoveel rekening mee. Bovendien was groene energie toentertijd ook veel duurder dan nu. Dit komt, omdat de technologie toentertijd nog niet zo gevorderd was zoals nu het geval is. Daarnaast beseffen steeds meer mensen tegenwoordig het resultaat van klimaatverandering. Daarnaast kan energie nu voor verduurzaming zorgen, waardoor je maandelijks juist minder geld kwijt bent dan het geval is met grijze stroom. De kans is groot dat in de toekomst iedereen alleen nog maar gebruik kan maken van groene energie. Er zijn dan immers geen alternatieven meer, aangezien fossiele brandstoffen steeds meer gaan verdwijnen met het oog op een gezonder klimaat.

Geef een reactie