Actua

De belangrijkste politieke gebeurtenissen in de 1ste 2 decennia van de 21ste eeuw

De belangrijkste politieke gebeurtenissen in de 1ste 2 decennia van de 21ste eeuw

© Pixabay.com

De 21e eeuw is nog maar zo’n twee decennia oud. Maar nu al zijn er tal van gebeurtenissen op politiek vlak te noemen, die een enorme impact gehad hebben op de wereldgeschiedenis. Gebeurtenissen die de geschiedenisboeken in zullen gaan als sleutelmomenten in de historie, omdat ze een enorme impact hebben gehad. Maar wat zijn nu de vijf grootste politieke gebeurtenissen, zowel mondiaal als nationaal, van de 21e eeuw. En waarom eigenlijk? U leest in dit blogartikel alles wst u wilt weten over de meest invloedrijke gebeurtenissen in de politiek in de 21e eeuw.

1. Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten (11 september 2001)
Dé politieke gebeurtenis die wereldwijd een aardschok veroorzaakte, is zonder twijfel de serie aanslagen waar de Verenigde Staten op 11 september 2001 mee te maken kregen. In de ochtend van een kraakblauwe dag boorden zich eerst twee passagiersvliegtuigen in de twee torens van het World Trade Center. Een ander gekaapt vliegtuig vloog het Pentagon in Washington binnen, terwijl een vierde vliegtuig neerstortte in Pennsylvania.

2. De Brexit: Groot-Brittannië uit de EU (2016-heden)
De moeizame uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie houdt de politieke gemoederen al enkele jaren bezig. In juni 2016 werd een volksreferendum gehouden en viel het besluit om de Europese Unie te verlaten. Maar hoe, wanneer en onder welke voorwaarden leidde tot veel gesteggel in het Engelse parlement. Wanneer de Brexit voltooid is, wordt het ook nog spannend. Want tot welke economische gevolgen gaat de Britse uittreding leiden?

3. De moord op Theo van Gogh (2 november 2004)
De moord op cineast Theo van Gogh op 2 november 2004 leidde tot een golf van verontwaardiging in Nederland. De moord werd beschouwd als een aanval op het vrije woord en de westerse cultuur. En tevens als, voor immigratiecritici, een bevestiging van hun stelling dat de islam in Nederland niet thuishoort. Sinds de moord op Van Gogh is het integratiedebat verder gepolariseerd. En is de aandacht voor de radicale islam in politiek en media aanzienlijk toegenomen.

Politieke gebeurtenissen
© Pixabay.com

4. De Arabische Lente: onrust in het Midden-Oosten (vanaf 2010)
Toen in 2010 in diverse landen in het Midden-Oosten, zoals in Tunesië, Syrië en Egypte, bevolkingsgroepen in opstand kwamen tegen repressieve regimes, leefde de hoop op dat de democratisering in die landen van de grond zou komen. De gebeurtenissen leken aanvankelijk op een moderne variant van de Franse Revolutie, met als kernwaarden vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar de ontwikkelingen gingen de andere kant op. In het Midden-Oosten kregen radicaal-islamitische bewegingen als ISIS vrij spel. ISIS-militanten trokken de grenzen over en probeerden in Irak en andere gebieden een islamitisch kalifaat op te richten.

5. Russische annexatie van de Krim (februari-maart 2014)
De Russische annexatie van de Krim leidde tot grote spanningen tussen Rusland en de NAVO/EU. In Europa en de Verenigde Staten spraken veel beleidsmakers van een nieuwe Koude Oorlog. Rusland werd met sancties onder druk gezet om de Krim op te geven, maar gaf geen krimp.

6. De Europese vluchtelingencrisis (2013-heden)
De Syrische burgeroorlog, een Direct gevolg van de Arabische Lente, leidde tot de vlucht van miljoenen Syriërs naar Europa. In hun kielzog probeerden ook andere mensen uit Afrika en het Midden-Oosten vanaf 2013 naar Europa te komen. De vluchtelingencrisis leidde tot diverse aanslagen in Europa door radicalen. Ook groeiden de spanningen tussen Turkije en de Europese Unie hierdoor.

Geef een reactie